Nieuws


Kriekerij- en Barakkenstraat krijgen nieuw waterleidingsnet

Maandag 4 september starten de aanpassings- en vernieuwingswerken aan het waterleidingsnet in de Kriekerij- en Barakkenstraat. Die werken zullen – als alles goed gaat – duren tot en met vrijdag 13 oktober. De werken, die worden uitgevoerd in opdracht van De Watergroep, verlopen in twee fasen. Tijdens de eerste fase wordt gewerkt in de Barakkenstraat en het gedeelte Kriekerijstraat vanaf de Leegstraat tot en met de aansluiting met de Barakkenstraat. Tijdens de tweede fase wordt gewerkt in het gedeelte Kriekerijstraat vanaf de aansluiting met de Barakkenstraat tot aan de Elsburgparking ter hoogte van Kriekerijstraat huisnummer 5/4. Tijdens de werkuren, van 7.00 tot 16.00 uur, wordt een omleiding voorzien via Diederikstraat, Markt en Leegstraat in beide rijrichtingen. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via Elsburgstraat, Hospicestraat, Moederhuisstraat, de verbindingswegel langs Vrije Basisschool ‘Het Ooievaarsnest’ en Leegstraat in beide rijrichtingen. Buiten de werkuren wordt de Kriekerijstraat steeds terug opengesteld voor het verkeer. Info: Technische Dienst Wegen en Verkeer, 09 341 90 89, technischedienst@assenede.be

- 31/08/2017, Gemeente Assenede -

Nieuwe potloodborden maken schoolomgeving veiliger

Vrijdag rinkelt de schoolbel opnieuw. In de omgeving van alle scholen werden gloednieuwe potloodborden geplaatst. Deze zijn aangekocht door de politie, met opbrengst van het verkeersboetefonds. Assenede streeft ernaar om een veilige gemeente te zijn. Daarom zijn er voor het begin van het nieuwe schooljaar 17 nieuwe potloodborden geplaatst in de omgeving van alle scholen. Die moeten autobestuurders duidelijk maken dat ze een school naderen en hun snelheid moeten aanpassen. Boetefonds Deze potloodborden zijn aangekocht door de politie, met opbrengst van het verkeersboetefonds. In totaal komen er zo’n borden op Asseneeds grondgebied. Een investering van zo’n 20.685 euro voor de volledige politiezone. We wensen alle scholieren een veilige start van het nieuwe jaar! Info: Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be

- 30/08/2017, Gemeente Assenede -

‘Schoolwegelken’ maakt centrum Oosteeklo veiliger

Vanaf 1 september wordt het centrum van Oosteeklo opnieuw een pak veiliger. Dan opent het nieuwe ‘schoolwegelken’, dat de verbinding maakt tussen de drukke Ertveldesteenweg en het centrum van Oosteeklo. De nieuwe trage weg moet er voor zorgen dat kinderen en hun ouders op een veilige en rustige manier de gemeenteschool kunnen bereiken. Vroeger moesten de leerlingen het drukke kruispunt van de Ertveldesteenweg en Oosteeklo-centrum passeren, dankzij het ‘schoolwegelken’ hebben ze er een nieuwe verkeersluwe verbinding bij. Het ‘schoolwegelken’ is niet enkel bestemd voor schoolverkeer. Alle wandelaars en fietsers kunnen dankzij de nieuwe trage weg makkelijk en veilig naar het centrum. Om boodschappen te doen, naar de mis te gaan of een terrasje mee te pikken. Het ‘schoolwegelken’ is een realisatie van de technische dienst van de gemeente Assenede en kostte zo’n 5.000 euro. Info: Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be

- 30/08/2017, Gemeente Oosteeklo -

Kermisprogramma Bassevelde

In de pdf is het volledige programma te lezen van Septemberkermis Bassevelde.

- 22/08/2017, Gemeente Bassevelde -
Meer info op de pdf

Leude op Turp

Maak kennis met een NIEUW event op kermiszaterdag 2 september te Bassevelde

- 22/08/2017, Gemeente Bassevelde -
Meer info op de pdf

Zwerfkattenactie in september

Op 11, 12, 13, 14 en 15 september organiseert vzw RATO in opdracht van de gemeente Assenede een grote zwerfkattenactie in verschillende buurten. Zowel in de buurt van de Ertveldesteenweg, Oosteeklodorp, Abdijstraat, Kasteelstraat, Heide, Moestuinstraat en Knikkerstraat zal vzw Rato actief zijn. De gevangen genomen zwerfkatten worden naar de dierenarts gebracht, waar ze steriel worden gemaakt en daarna terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevonden. Er wordt gevraagd aan de inwoners om hun eigen kat op deze dagen binnen te houden of te voorzien van een halsbandje. Er wordt ook gevraagd om zwerfkatten geen eten te geven gezien ze tijdens deze vangactie gelokt worden met voeding. Info Milieudienst, 09 341 95 92, milieu@assenede.be

- 22/08/2017, Gemeente Assenede -

NIEUWSBRIEF OKRA ST.-LAUREINS - SEPTEMBER 2017

Alle activiteiten georganiseerd door Okra vind je terug in de nieuwsbrief (pdf).

- 18/08/2017, Okra St.-Laureins -
Meer info op de pdf

NIEUWSBRIEF KAPRIJKE NR 15 - 18 AUGUSTUS 2017

In de pdf vind je de Nieuwsbrief nr 15.

- 18/08/2017, Gemeente Kaprijke -
Meer info op de pdf

Werken aan elektriciteitsnet in Bassevelde

Volgende week woensdag zijn er werken gepland aan het elektriciteitsnet in het Dorp van Bassevelde. Om die werken veilig te laten verlopen is er tussen 7.30 en 14 uur een geplande stroomonderbreking. Eandis vraagt om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Zo kan je apparaten die stroom opwekken zoals zonnepanelen vooraf loskoppelen van het elektriciteitsnet. Zo voorkom je schade aan de installatie en vermijd je ongevallen met de medewerkers van Eandis. Gebruik ook de lift niet tijdens deze periode. Schakel uw computer uit en sla tijdig gegevens op. Open je elektrische poort enkel als het moet. Houd koelkast en diepvriezer zoveel mogelijk gesloten. Meer info via www.eandis.be/stroomonderbrekingen of op 078 35 35 34.

- 16/08/2017, Gemeente Bassevelde -

Gemeentebestuur in beroep tegen vergunningen voor windmolens in Kaprijke

De NV Engie Electrabel kreeg recent van de hogere overheden groen licht voor de inplanting van drie windturbines op het grondgebied van Kaprijke. Ze ontving zowel een milieuvergunning als een stedenbouwkundige vergunning voor de exploitatie van het windmolenpark. Na een eerder ongunstig advies gaat het gemeentebestuur van Kaprijke nu in beroep tegen de beide beslissingen. De aanvraag van Engie Electrabel kadert in een groter geheel van de inplanting van 20 windturbines langsheen de N49 vanaf Maldegem tot aan Kaprijke. De aanvraag voor Kaprijke betreft één windturbine ten noorden en twee ten zuiden van de expresweg N49, ter hoogte van de grens met Eeklo. Tijdens het openbaar onderzoek werden 87 bezwaren ingediend tegen deze aanvraag. Na een grondig onderzoek van het dossier heeft het college van burgemeester en schepenen de bezwaren gegrond bevonden en een ongunstig advies verleend over de aanvraag omwille van hinder inzake slagschaduw en geluid voor de omwonenden. Op 29 juni 2017 verleende de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen toch de milieuvergunning en op 6 juli 2017 kreeg de firma ook een stedenbouwkundige vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Hoewel het opwekken van alternatieve energie aangemoedigd moet worden, meent het bestuur dat de inwoners daar zo weinig mogelijk hinder van mogen ondervinden. Uit het dossier blijkt dat de normen voor de omgeving aanzienlijk overschreden worden. De hogere overheden zijn van oordeel dat deze overschrijding kan opgevangen worden door de turbines in bepaalde periodes op een lager vermogen te laten draaien (“brideren”) of zelfs volledig uit te schakelen (“stilstandmodule”). Het gemeentebestuur heeft hierin evenwel geen vertrouwen en vreest dat, eens de windmolens er zouden staan, dit nog moeilijk zal kunnen gecontroleerd en afgedwongen worden. Het gemeentebestuur gaat derhalve in beroep tegen deze beslissingen bij de Vlaamse minister van leefmilieu (voor wat betreft de milieuvergunning) en bij de raad voor vergunningsbetwistingen (voor wat betreft de stedenbouwkundige vergunning). Meer informatie? Afdeling Wonen en Werken stedenbouw@kaprijke.be Veld 1, 9970 Kaprijke tel. 09 323 90 21

- 25/07/2017, Gemeente Kaprijke -
Home